/
SEKTOR PUBLICZNY OKIEM EKSPERTÓW
Uzyskaj dostęp do informacji na temat nowych regulacji prawnych
z punktu widzenia praktyków
KOMPENDIUM WIEDZY
o zamówieniach publicznych i najbardziej aktualne informacje praktyczne na temat funkcjonowania weksla.
 • Najważniejsze zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych - porównanie starych i nowych przepisów
 • Wskazówki jak przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego w nowym reżimie prawnym
 • Najbardziej aktualna wiedza praktyczna na temat funkcjonowania weksla w obrocie prawnym w kontraktach publicznych
 • Materiał napisany przystępnym językiem
 • Interaktywne treści, łatwe wyszukiwanie informacji w tekście

Pobierz darmowego ebooka
Rozwiej swoje wątpliwości 
NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PRAWO WEKSLOWE
 • Komunikacja elektroniczna
 • Nowe zasady obliczania terminów o udzielenie zamówienia publicznego
 • Wykluczenie wykonawcy i instytucja „selfcleaningu”
 • Przedmiotowe środki dowodowe 
 • Składanie weksla krok po kroku
 • Wskazówki dotyczące prawidłowego wypełniania dokumentacji
 • Podpis na wekslu przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego
 • Planowane zmiany w prawie wekslowym
O autorach
Radca prawny związany zawodowo od ponad 10 lat z instytucjami finansowymi. Wykładowca akademicki w zakresie m.in. ładu korporacyjnego, zarządzania mieniem państwowym, a także zarządzania strategicznego. Wśród jego zawodowych zainteresowań wyróżnić można także prawo handlowe, cywilne, prawo zamówień publicznych oraz prawo wekslowe.
Artur Niedźwiecki 
Absolwentka Kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła Studia Podyplomowe
z zakresu zamówień publicznych, praktyk
z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, autorka artykułów
i porad branżowych w wydawnictwach
C.H. Beck oraz Wiedza i Praktyka, pracowała zarówno jako Zamawiający jak i Wykonawca. 
Dominika Perkowska 
ul. Kilińskiego, 66
Budynek B, Piętro 8
90-118 Łódź
Telefon: +48 42 272 31 00
samorzady@bff.com

BFF Polska S.A.
/
2021 ©  BFF Banking Group - All rights reserved